5 oktober – Greenboard

5 oktober – WaterEvent 2017

10 oktober – Vierde arenasessie Roadmap Next Economy Greenport

9-19 oktober – Dutch Agri Food Week

19 oktober – Greenport Digital

9 november – Congres Energietransitie en geothermie

13 november – Plenaire sessie Roadmap Next Economy Greenport

6 december – Westland Event

19-28 januari – Grüne Woche – Berlijn

Ambassadeur aan het woord

Adri Bom-Lemstra

Adri Bom-Lemstra

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

“De modernisering van de glastuinbouw staat voor de provincie Zuid-Holland hoog op de agenda. Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen. Bedrijfsleven voorop, maar samen met overheden en kennisinstellingen. De komende periode dus stevig de schouders eronder om deze economische topsector niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Dat is niet alleen nodig, het is ook mogelijk. U kunt op mij rekenen!”

Greenport in beeld

 

Van 9-19 oktober is de derde editie van Dutch Agri Food Week, hét nationale podium waar voedsel, voedselinnovatie en de voedselproductie centraal staan. Tijdens Dutch Agri Food Week delen partijen uit de agrifood sector hun enthousiasme, kennis en kunde met de samenleving. De Greenport is trotse partner van de Dutch Agri Food Week en biedt ook dit jaar een mooi, afwisselend programma.
Bekijk het programma van Dutch Agri Food Week in de Greenport.

Samenwerken

Greenport Westland-Oostland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.

De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

Categorieën

Greenport Westland-Oostland heeft de ambitie in 2030 mondiale tuinbouwkern te zijn van voedselvoorziening, gezondheid & geluk.

Pin It on Pinterest