Komende tijd kunt u ons vinden op:

6 april – Clean Tech Delta

18 april – TKI TU netwerkdag

19-21 april – Handelsdelegatie naar China

11 mei – Greenport Jaarevent 2017

19 juni – Jaarevent InnovationQuarter

29-30 juni – ERIAFF – Feeding the cities and Greening the cities

3 september – Ride for the Roses

 

Ambassadeur aan het woord

Adri Bom-Lemstra

Adri Bom-Lemstra

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

“De modernisering van de glastuinbouw staat voor de provincie Zuid-Holland hoog op de agenda. Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen. Bedrijfsleven voorop, maar samen met overheden en kennisinstellingen. De komende periode dus stevig de schouders eronder om deze economische topsector niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Dat is niet alleen nodig, het is ook mogelijk. U kunt op mij rekenen!”

Greenport in beeld

Greenport Westland-Oostland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen. Zo waren we afgelopen jaar betrokken bij de organisatie van World Food Day en Dutch Agri Food Week.

Samenwerken

Greenport Westland-Oostland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.

De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

Categorieën

Greenport Westland-Oostland heeft de ambitie in 2030 mondiale tuinbouwkern te zijn van voedselvoorziening, gezondheid & geluk.

Pin It on Pinterest