energie

Energie

De tuinbouw wil minder afhankelijk zijn van fossiele energie. Dat heeft veel redenen. Zo is de toekomstige beschikbaarheid van olie en gas onzeker, is er steeds minder maatschappelijk draagvlak voor en vooral: fossiele brandstoffen zorgen voor een belasting van het milieu en het klimaat.

De Greenport stimuleert de ontwikkeling en implementatie van duurzamere energiebronnen en een efficiëntere inzet van beschikbare energie. Onze ambitie: in 2030 is de CO2-uitstoot met 40% gedaald ten opzichte van 2013 en komt minimaal de helft van de warmtebehoefte in de Greenport uit duurzame bronnen. De Greenport wil bovendien de eerste tuinbouwregio zijn die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstof.

Wat doet Greenport?

De tuinbouw is een van de meest duurzame sectoren van het land. Zo is de tuinbouw koploper als het gaat om de energietransitie. Een toenemend aantal bedrijven investeert in geothermie en Het Nieuwe Telen.

De Greenport stimuleert en ondersteunt deze ontwikkelingen. Zo organiseren we bijeenkomsten over de energietransitie, ontwikkelen we een Energieakkoord en wordt op diverse vlakken gewerkt aan het gebruik van restwarmte en rest-CO2. Doel: een fossielvrije tuinbouw.

 

Icoonprojecten

 

Energieakkoord

CO2 Smart grid

Ambassadeurs triple helix:

Overheden: José van Egmond (Pijnacker-Nootdorp), Dick Verbeek (Brielle)
Kennis & Onderwijs: Nico Persoon (de Haagse Hogeschool), Coen Hubers (TU Delft)
Ondernemers: Ted Duijvestijn (Duurzame Tomaten), Frank Binnekamp (Westland Infra), Theo Ammerlaan (Themato), Wilco Wisse (Lans Tomaten)

Ambassadeur aan het woord

José van Egmond

José van Egmond

Ambassadeur Energie

José over duurzame energie:

In onze gemeente Pijnacker-Nootdorp beslaat glastuinbouw 25% van de lokale economie. De sector heeft het zwaar en is gebaat bij verduurzaming en gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Geothermie, wind, zon en restwarmte zijn daarom belangrijke ontwikkelingen. Met name geothermie en restwarmte kunnen nieuwe perspectieven bieden voor de tuinbouw, onder meer door de mogelijkheden van een constante levering en een constante prijs.

Wij zijn er trots op dat we kwekers en tuinbouwondernemingen binnen onze gemeente hebben die het aandurven om als ware pioniers voorop te gaan. Dit soort innovatieve ontwikkelingen zijn goed voor het voortbestaan van een vernieuwende sector als de tuinbouw. [lees verder]

Ambitie
  • De CO2 uitstoot is in 2030 gedaald met 40% ten opzichte van 2013. De helft van deze CO2-reductie is gerealiseerd door de energievoorzieningen te verduurzamen.
  • In 2030 wordt de glastuinbouw in de Greenport WO voor minimaal 50% van haar warmtebehoefte uit duurzame bronnen voorzien. Hiermee worden de (inter)nationale doelstellingen gehaald.
  • Greenport Westland-Oostland wil de eerste Greenport zijn die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstof.
Resultaat
resultaat
Projecten
  • Seminar over warmtenetten
  • Warmterotonde i.s.m. Programmabureau Warmte & Koude
  • Kas als Energiebron i.s.m. LTO Noord Glaskracht
  • Let’s LED
  • Energie visie GreenportWO inclusief Kennis en Innovatie opgave
  • Opstellen gezamenlijke CO2 visie

 

Ondernemer aan het woord

Ted Duijvestijn

Ted Duijvestijn

Duurzame Tomaten

Duurzaam… voor een gezondere wereld.
Goed rentmeesterschap.
Groeien naar de volgende generatie.
Alles wat we ontnemen van de aarde geven we weer terug.

 

Themacoördinator

Marc Wiese

Marc Wiese

Themacoördinator Energie

CO2 uitstoot beperken door gebruik van duurzame energie

Pin It on Pinterest